Andrzej Sikorowski

Wyznanie barmana

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Letni wieczór nad ulic? ju? rozpi?ty
siedz? ludzie dooko?a szary dym
ja za barem przepisowo u?miechni?ty
na przeciwko ty s?czy?a? jaki? p?yn
W twoich oczach by?a wielka tajemnica
i nadzieja na szalone randez vous
a we w?osach mia?a? wpi?te pó? ksi??yca
i w ogóle ca?a by?a? jak ze snu
Hej ty w czarnej sukience
jakim prawem chcesz zaw?adn?? moim sercem
hej ty hej ty
Hej ty w czarnej sukience
nie pozwa?am tak spogl?da? na mnie wi?cej
przez ?zy przez ?zy
W moim mie?cie czarodziejskie s? dziewczyny
wi?c uwa?aj bo nie min? chwile dwie
a ju? wpad?e? jak oliwka do martini wytrawnego
z kostk? lodu gdzie? na dnie
Wtedy wszystko zawiruje przed oczami
i pomy?lisz jedno ?ycie mamy wszak
i tej w?a?nie aksamitnej jak aksamit
powiesz zdanie które brzmi mniej wi?cej tak
Hej ty w czarnej sukience.....powrót