Andrzej Sikorowski

Turkusowa polana

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Na turkusowej polanie
le?? obmywa mnie deszcz
z nektaru zjadam ?niadanie
pszczo?a uk?ada mi wiersz
Dawno zgubi?am ubranie
s?o?ce ogrzewa mnie wci??
w mie?cie zosta?o mieszkanie
samochód szafa i m??
?adne ?wi?teczne sprz?tanie
plama na stole czy kurz
na turkusowej polanie
to nie dotyczy mnie ju?
Mam swoje my?li swoje pie?ni swoje sny
doko?a kwiaty wonne oraz bujne trawy
i tylko niebo widzi czasem maje ?zy
i cztery wiatry przydzielone do obstawy
Na turkusowej polanie
le?? obmywa mnie deszcz
z nektaru zjadam ?niadanie
pszczo?a uk?ada mi wiersz
na turkusowej polanie
nie prze?laduje mnie nikt
ksi??yc postawi? mi bani?
i by?y ta?ce po ?wit
Niech tak na zawsze zostanie
i niechaj wiecznie ju? trwa
na turkusowej polanie
trawa i rosa i ja
I tylko wczoraj napisa?am d?ugi list
bo chc? ministra od hektarów pi?knie prosi?
niech urz?dnikom wyda rozkaz który brzmi
?eby polany turkusowej mi nie kosi?powrót