Andrzej Sikorowski

Na ca?o??

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Pi?ta rano zabawo sko?czona
ró?owieje ju? niebo na wschodzie
jakim s?owem przywita mnie ?ona
bardziej ?wi?ta ni? proboszcz dobrodziej
g?owa ci??ka leciutkie kieszenie
i w ?azience unika si? lustra
bo najtrudniej z obitym sumieniem
razem z sob? doczeka? do jutra
A jutro znów pójdziemy na ca?o??
za to wszystko co si? dawno nie uda?o
za dziewczyny które kiedy? nas nie chcia?y
za marzenia które w chmurach si? rozwia?y
za kolegów których jeszcze paru nam zosta?o
a jutro znów pójdziemy na ca?o??
miasto b?dzie patrze? twarz? oniemia??
bo kto widzia? ?eby z noc? si? nie liczy?
na dwa glosy nagle ?piewa? no ulicy
?e w tym ?yciu to nam jako? ?ycia ci?gle ma?o
Tak mijaj? miesi?ce i kraje
coraz m?drzej gadaj? doko?a
a my starym z??czeni zwyczajem
nasze wojny toczymy przy sto?ach
a nad ranem gdy boje sko?czone
wstaje s?o?ce jak zwykle z ochot?
w b?ogi spokój otul? nas ?ony
i pozwol? zwyczajnie odpocz??
Bo jutro znów idziemy na ca?o??.....powrót