Andrzej Sikorowski

Dobra rada

Muzyka: Grzegorz Turnau, s?owa: Andrzej Sikorowski

Nie kopiujcie naszych nagra? piraci
to nie pro?ba tylko dobra rada
na tych nutach trudno b?dzie si? wzbogaci?
nie dla cepa jest taka ballada
Na tandecie wam tego nie kupi?
tam potrzebne italo jest disco
tam sprzedaje si? spro?nie i g?upio
bajobongo wesele ognisko
Nie kopiujcie naszych nagra? cwaniacy
takie pie?ni to mizerny dla was szmal
jeszcze d?ugo nie zabraknie wam pracy
i dlatego te? czasami jest was ?alpowrót