Andrzej Sikorowski

Pastora?ka dla ba?wanów

Muzyka: Feliks Bernard, s?owa: Andrzej Sikorowski

Wieje wiatr - bia?o
poszed? w ?wiat znów na ca?o??
bo ?wiat to jest King
wi?c da? zimie cynk
?eby w sanie wsiad?a ding, ding
jedzie wi?c pani zima
w r?ku bat bia?y trzyma
bo ma koni sze?? i musz? j? wie??
?eby na czas zd??y? no i cze??
ba?wan w?o?y? now? czapk? z daszkiem
ba?wan czyli zakochany go??
wszyscy patrz? na ten jego kaszkiet
i ba?wana cz?sto bierze o to z?o??
wieje wiatr - bia?o
poszed? w ?wiat znów na ca?o??
bo ?wiat to jest King
wi?c da? zimie cynk
?eby w sanie wsiad?a ding, ding
ding, ding to znak ?e trza
puchowe kurtki w?o?y? na grzbiet
to wina ?yk lub dwa
pierzyna ciep?a bia?a jak ?nieg
to scena ?ywcem z Andersena
z ?ezk? s?on? u rz?s
to m?dra my?l, ?e nawet dzi?
tak?e wszystko jaki? ma sens
ba?wan w?o?y? now? czapk? z daszkiem
ba?wan czyli zakochany go??
wszyscy patrz? na ten jego kaszkiet
i ba?wana cz?sto bierze o to z?o??
razem wi?c ba?wany
przecie? si? tak nie damy
bo dusza w nas jest
bielutka na fest
przeczekamy wszystko co z?epowrót