Aktualności

Dzie? dobry, zdecydowa?em si? ponownie napisa?, poniewa? w ostatni? niedziel? piosenka Majki dotar?a na sam szczyt Listy Top30 - http://www.rc.fm/lista. To, co nie uda?o si? piosenkom: Liga psihoula... i Jakby z Louisem A., sta?o si? sukcesem utworu Zabierz mnie hen... Potwierdzi?o si? powiedzenie, ?e do trzech razy sztuka ;-))). Pozwoli?em sobie zagra? ten utwór w propozycjach, bowiem sluchacze domagali si? w?a?nie tej piosenki. Wida? wiedzieli, czego chc?. ;-)))

Dodam tak?e, ?e w zestawieniu s? obecnie trzy piosenki Majki. Od niemal?e roku (dok?adnie od 45 tygodni) Liga psihoula... - w tej chwili na 23. pozycji oraz Jakby z Lousem A. (ponad pó? roku - 30 tygodni) na 24. miejscu.

Wiedzia?em, ?e Majka trafi do wra?liwo?ci s?uchaczy Listy Top30. Teraz pozostaje czeka? na kolejne pi?kne piosenki. A mnie osobi?cie mo?e w ko?cu los obdaruje mo?liwo?ci? spotkanie si? z Majk?. ;-)))

Pozdrawiam
Piotrek Duster


<< powrót do listy wiadomości