Aktualności

Nowy singiel w kolorze blond

"Blondynka blues" - to tytu? singla z nowej p?yty Mai i Andrzeja Sikorowskich "Sprawa Rodzinna", która uka?e si? 22-ego stycznia.

Utwór, ?piewany oczywi?cie przez dwie blondynki - Maj? Sikorowsk? oraz aktork? Soni? Bohosiewicz, stanowi ?artobliw? odpowied? na stereotypowe my?lenie wzgl?dem poziomu inteligencji jasnow?osych niewiast. Autorem tekstu jest, zainspirowany wieloletnim do?wiadczeniem w wychowaniu córki, Andrzej Sikorowski - równie? blondyn.

Piosenk? mo?na wys?ucha? w ca?o?ci na stronie www.majasikorowska.pl w dziale "Multimedia".


<< powrót do listy wiadomości