Aktualności

"Sprawa Rodzinna" - do us?yszenia!

Zach?camy do wys?uchania fragmentów wszystkich 13 utworów z najnowszej p?yty Mai i Andrzeja Sikorowskich!

Ju? od dzi? w dziale "Multimedia" na stronie Duetu Rodzinnego - www.majasikorowska.pl - "Sprawa Rodzinna" dost?pna w formacie mp3, wraz z pe?n? wersj? singla "Blondynka blues".

Duchow? uczt? uzupe?ni? mo?e aspekt wizualny - widoczny w "Galerii". Sesj? zdj?ciow? zaj?? si? uznany fotograf Tomasz Sikora, po raz kolejny udowadniaj?cy, i? kobieta zmienn? jest.

Jak w ca?o?ci pozna? sekrety "Sprawy Rodzinnej"? Nic prostszego - zapraszamy do sklepów muzycznych oraz dost?pnych na tej stronie aktywnych linków do e-sklepów.


<< powrót do listy wiadomości