Aktualności

Jubileuszowa "Zmowa z zegarem" ju? w pa?dzierniku

40 lat pracy artystycznej - taki oto  niezwyk?y jubileusz upami?tni najnowszy album Andrzeja Sikorowskiego, który uka?e si? w sklepach ju? 5 pa?dziernika!

"Zmowa z zegarem", bo tak nazwany zosta? ów kr??ek, to sentymentalny spacer po karierze Maliny - od czasów tryumfu na Festiwalu Piosenki Studenckiej w 1970 r., poprzez pe?n? sukcesów karier? w Grupie Pod Bud?, a? po najnowsze przeboje. Na p?ycie znajdzie si? 20 niezapomnianych piosenek, do których ?adnego mi?o?nika poezji ?piewanej nie trzeba przekonywa? - wystarczy wymieni? "Bardzo smutn? piosenk? retro" czy "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa"...

Album, nagrany w krakowskim studiu Niezapomniani ?owcy D?wi?ku, prezentuje ascetyczne wersje piosenek - na dwie gitary (w tym jedna w magicznych r?kach Jacka Królika), mandolin? oraz kontrabas (Tomasz Kupiec). Oczywi?cie w nagraniach nie mog?o zabrakn?? g?osu córki Andrzeja Sikorowskiego - Mai, która wraz z tat? wykonuje m.in. wielki przebój "Ale to ju? by?o".

P?yta z muzyk? to tylko jeden z elementów "Zmowy z zegarem" - jego równie wa?nym elementem b?dzie do??czona p?yta DVD, która na pewno sprawi wiele rado?ci mi?o?nikom twórczo?ci Artysty. To na niej obejrze? b?dzie mo?na m.in. ubieg?oroczny koncert nagrany w studio Radia Kraków z okazji 60-tych urodzin Maliny, podczas którego go?cinnie wyst?pili: Grzegorz Turnau, Maja Sikorowska oraz Jacek Królik. Niezwyk?? gratk? b?dzie mo?liwo?? powrotu niemal do pocz?tków kariery Andrzeja Sikorowskiego, czyli do za??czonego do p?yty telewizyjnego recitalu z 1977 r., podczas ogl?dania którego niejednemu zapewne zakr?ci si? ?ezka w oku. Ca?o?? dope?niaj? teledyski z prze?omu lat 80-tych i 90-tych.

Serdecznie zapraszamy na "Zmow? z zegarem", któr? rozpocz?? b?dzie mo?na ju? 5 pa?dziernika wizyt? w sklepach muzycznych!


<< powrót do listy wiadomości