Aktualności

Kolejne sukcesy na li?cie Top30

Kalisz ju? niejednokrotnie przekonywa? o swojej sympatii dla Mai i Andrzeja Sikorowskich, o czym po raz kolejny mo?emy si? przekona? dzi?ki tamtejszemu Radiu Centrum. To w?a?nie na jego antenie piosenka "Jakby jeden rytm" utrzymuje si? ju? od dziesi?ciu tygodni na li?cie Top30, obecnie zajmuj?c presti?owe drugie miejsce!

Jak wiadomo apetyt ro?nie w miar? jedzenia, wi?c nie?mia?o czekamy na zaj?cie przez Duet Rodzinny pozycji lidera. Krok w tym kierunku mo?na zrobi? poprzez zag?osowanie na stronie Radia - wystarczy klikn?? TUTAJ


<< powrót do listy wiadomości